ICON (Intelligent Control of Buildings In District Heating Systems)

Diarienummer 2014-02878
Koordinator NodaIS AB
Bidrag från Vinnova 62 500 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat