Icketeknisk datalagring i bilrörelsedatabasen

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skall utveckla TSS databas samt utveckla användningen av den data som lagras i databasen. Detta mål är uppfyllt, även om nya önskemål tillkommer kontinuerligt. Det finns potential för ytterligare utveckling för fördjupad analys och för anpassning till fler användare.

Resultat och förväntade effekter

För att den information som samlats i TSS databas skall bli tillgängligt för många krävs ett enkelt sätt att analysera den. Detta sker genom att TSS gör en egen analys av datan samt presenterar den analyserade datan på en hemsida. Där kan användare välja olika sätt att visa informationen samt exportera den till externa program för ytterligare analys. Det finns också en hemsida för att administrera körloggböcker, den är anpassad för såväl förare som skall ladda upp sina loggböcker som för projektansvariga som skall administrera ett stort antal förare som alla laddar upp en månatlig loggbok

Upplägg och genomförande

Databasen och hemsidorna har utvecklats tillsammans med användarna för att funktionaliteten skall vara optimal. Det har inneburit ett flertal loopar av utvecklingsarbete då fler intressenter tillkommit under arbetes gång men har samtidigt inneburit att de olika användarna får den funktionalitet de behöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.