IBsolvMIR® - overcoming cell death and rejection after transplantation

Diarienummer 2009-04043
Koordinator TIKOMED AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat