IBsolvMIR® - overcoming cell death and rejection after transplantation

Diarienummer
Koordinator TIKOMED AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04043

Statistik för sidan