I-bulk

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 475 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01160

Statistik för sidan