Hygieniskt strålskydd

Diarienummer 2014-02029
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 228 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen att göra en förstudie med fokus på tvätt- och hållbarhet av NAFT för att analysera viktiga parametrar inför ett kommande utvecklingsprojekt uppfylldes väl.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en bra förståelse för vad som krävs gällande optimal materialkomposition, regulatoriska frågor och standardisering. Resultatet har gett oss mycket bra kunskap till ett fortsatt utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med flertalet akademiska och industriella partners vilka alla har delat med sig av kunskap och nätverk. Det har lett till att vi nu är bättre rustade inför framtiden. Nätverket har breddats ytterligare under projektets gång och vi har med hjälp av våra partners identifierat nya möjligheter att involvera personer med unik kompetens och erfarenheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.