Hybridtekniker för optimering inom e-handel

Diarienummer 2009-03835
Koordinator Trade Extensions TradeExt AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - september 2010
Status Avslutat