Hybridtekniker för optimering inom e-handel

Diarienummer
Koordinator Trade Extensions TradeExt AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03835

Statistik för sidan