Hur rådgivarrelationen påverkar bankkunders sparande

Diarienummer 2014-04350
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Campus
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Forskning om finansiella marknader

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att öka förståelsen om hur bankrådgivare påverkar bankkunders sparande

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att öka förståelsen av rådgivarrelationen för konsumenters sparbeslut. Denna kunskap är viktig för forskning, bankers strategi, samt tillsyn och reglering av finansmarknader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har genom ett omfattande samarbete med en av Sveriges största banker tillgång till unik data. Projektet har riktat en enkät med subjektiva frågor om relation och sparande till 90 528 av bankens kunder. De subjektiva frågorna kopplas sedan samman med bankens objektiva registerdata för analys av forskare som också är anställd på banken. Utöver detta utnyttjar projektet bankens hela interna registerdata för longitudinella studier av sparande. Det djupa samarbetet har kommit till genom att bankpersonal arbetar som forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.