Humaniserade möss - studier av tidiga inflammatoriska och adaptiva händelser vid transplantation

Diarienummer 2010-00067
Koordinator Göteborgs Universitet - Sahlgrenska akademin, Transplantationsbiologiska Laboratoriet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat