Human-in-the-Loop Modeling and Simulation

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 1 865 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04075

Statistik för sidan