How are air pollutants beyond current legislation from traffic impacted by actions to reduce CO2 emissions?

Diarienummer 2013-03058
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 935 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Av klimatskäl finns en stor strävan från samhället att minska nettoutsläppet av CO2 från trafik. Det finns olika åtgärder tillgängliga t.ex. ökad bränsleeffektivitet och alternativa bränslen. För att minska CO2-utsläppen utan att öka risken för negativa klimat/hälsoeffekter är den vetenskapliga förståelsen av partikelemissioner från trafik viktig. Projektets syfte är att få en helhetssyn rörande partiklar och gaser som härrör från trafikemissioner, vilket även inkluderar sotpartiklar (BC) och potentiellt bidrag av SOA (sekundär organisk aerosol).

Förväntade effekter och resultat

ökad förståelse av trafikemissioner och dess egenskaper, både rörande gas- och partikelfas är viktig kunskap för nästa generations luftkvalitets- och klimatmodeller. Kunskapen krävs för att kunna förstå och förutsäga hur åtgärder för att minska CO2-utsläpp från trafik kommer att påverka dessa emissioner, innefattande primärt och sekundärt bidrag. Genom aktivt deltagande av utvalda intressenter och referensgruppsdeltagare inom transportområdet kan uppnådd kunskap komma till praktisk nytta med större potential att direkt bidra till samhällsnytta och policyutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet att få en helhetssyn rörande partiklar och gaser som härrör från trafikemissioner ska uppnås genom en omfattande mätstudie utgående från vägtrafik och sjöfart. Vi kommer att kombinera vår nyligen framtagna metod för karakterisering av individuella fordon/fartyg med avancerad högupplöst masspektrometri samt analys av storlek, flyktighet, SOA-potential och BC för grundläggande förståelse av trafikemissioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.