Homescreen advertising

Diarienummer 2014-05531
Koordinator SWEDISH RESEARCH INSTITUTE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet har uppnått målet att utföra kund- och affärstester av idén och utreda idéns kommersiella potential. Entreprenören och behovsidentifierare har arbetat tillsammans med genomförandet av affärs- och kundtester.

Resultat och förväntade effekter

Projektet undersökte idén att erbjuda ungdomar möjlighet att samla pengar till välgörenhet genom att exponeras för riktade annonser på mobilens homescreen. Projektets utredningen av de tekniska förutsättningar visade att projektidén bedöms inte vara teknisk genomförbar i dagsläget. Vi har beslutat att avsluta projektet.

Upplägg och genomförande

Upplägget med separata undersökningar av användarna (ungdomar), kunden (annonsörerna) och välgörenhetsorganisationerna bidrog till en bra struktur och blev lyckat. Undersökningen av användarna genomfördes med tre fokusgrupper, varav en var en internationell fokusgrupp. En webenkät (över 100 svar) gav kompletterade information från tilltänkta användare. Annonsörerna och välgörenhetsorganisationerna undersöktes med intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.