HomeHealthCare4Life

Diarienummer 2014-03182
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat