Home Control

Diarienummer
Koordinator KENSTREAM TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med pilot projekt Home Control var att identifiera behovet för en hemsäkerhets produkt i Stockholms förorter. Eftersom risk för inbrott och brand är hög i dessa område och hemsäkerhets produkter och tjänster är dyra, målet var att identifiera vilken typ av hemsäkerhet produkt anpassad till förorter kan locka konsument. Detta mål uppnåddes genom att specificera produkt funktioner och pris som är acceptabelt.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från Pilot Projekt Home Control är specifikationer om en prototyp hemsäkerhets produkt som är anpassad till låg inkomst grupp. Produkten är designat av elever och använder standard elektroniska komponenter för att behålla kostnader ner.

Upplägg och genomförande

Följande Steg har projektet genomfört. oMarknadsanalys om behovet genom enkät undersökningar. oMarknadsanalys om segmentering mellan produkter och tjänster som är tillgängliga just idag i marknaden. o Design kurs för elever. En kurs som gav eleverna möjlighet att formge produkten. o Design arbete. Eleverna har inledd arbete med design av produkten och har en beta design klar. o Produkt funktion analys. En analys om vilka funktioner är viktigt för konsument att ha. o Prototyp utveckling. Utveckling av en prototyp är inte klar ännu.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03779

Statistik för sidan