Holistisk och integrerad nödsituation hantering med hjälp av avancerad teknik och utrustning vid trafikolyckor

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Architecture and Civil Engineering
Bidrag från Vinnova 4 027 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - mars 2022
Status Pågående
Utlysning Bilateral utlysning med Kina
Ansökningsomgång Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Syfte och mål

Detta projekt är en internationell forskningsinsats som handlar om akutsvar vid trafikolyckor via ny teknik och utrustning. Vi avser att utveckla ett helhetsintegrerat och integrerat akuthanteringssystem som kan ta hänsyn till före sjukhusundersökning, sjukhusval, EV optimal routing, intelligent infrastrukturanpassning, trafikflödesstyrning och överbelastningshantering, V2X-kommunikation och systemintegration.

Förväntade effekter och resultat

Marknaden och sociala möjligheter för denna föreslagna forskning är enorma. Vi förväntar oss att väsentligt förbättra dagens akuthantering, spara tusentals liv och bidra till det ultimata målet om nolldöd. Den utvecklade tekniken och utrustningen kan också användas av andra områden som rör nödhantering, såsom evakuering och katastrofrespons. Vi kommer att stärka samarbetet mellan Sverige och Kina ytterligare på området akuthantering genom gemensamma kinesiska och svenska verkstäder.

Planerat upplägg och genomförande

Det svenska laget, ledt av Chalmers tekniska högskola, omfattar fyra forskningsinstitut och fyra industripartner. Teamet kommer nära att arbeta med kinesiska motsvarigheter för fem arbetspaket, inklusive olycka och förebyggande av skador, resursplanering, infrastrukturanpassning, trafikflödesstyrning och systemintegration. Vi planerar att få en simuleringsdemonstration i Sverige och pilot demonstration i Kina.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2019

Diarienummer 2018-02890

Statistik för sidan