Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Holistisk och integrerad nödsituation hantering med hjälp av avancerad teknik och utrustning vid trafikolyckor

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Architecture and Civil Engineering
Bidrag från Vinnova 4 014 715 kronor
Projektets löptid april 2019 - mars 2022
Status Avslutat
Utlysning Bilateral utlysning med Kina
Ansökningsomgång Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Syfte och mål

De föreslagna målen har alla uppnåtts, inklusive: En intelligent enhet för prehospital screening (WP 1). En robust EV-routingmodell med hänsyn till sjukhusval och trafikkontroller (WP 2) Fordonskommunikationsenhet (WP 3 och 4) En robust strategi och algoritm för att prioritera utryckningsfordon och validering genom simulering (WP 3) En trafik koordineringsmodell och algoritm för att öka trafiksäkerheten och effektiviteten vid olycksplatser (WP 4) En virtuell verklighet (VR) trafiksimulator för metod validering (WP 5). En helhetslösning och demonstration (WP 5)

Resultat och förväntade effekter

Resultat främjar praktiken av nödsituationshantering genom bättre samordning mellan intressenter, inklusive: Realisera intelligent prehospital diagnostik för att traumatriage Förbättra svarstiden för utryckningsfordon till olycksplatsen och till rätt sjukhus genom robust routing, intelligent infrastrukturanpassning och trafikkontroll för att prioritera utryckningsfordon genom fordonkommunikation En kommunikationsenhet för intelligent trafikledning En VR-simulator för metodtestning och demonstration Ett holistiskt ramverk för nödsituationshantering

Upplägg och genomförande

Resultaten har publicerats i fyra topptidskrifter. En prehospital screeningapparat utvecklades och kommersialiserades. En V2V-kommunikationsenhet har utvecklats och 160 enheter har framgångsrikt producerats. Projektet har anordnat fyra stora workshops med deltagande av de flesta partners och relevanta intressenter för att sprida forskningsresultaten för potentiellt utnyttjande och ytterligare samarbeten. Teamet har deltagit i fyra internationella konferenser för spridning. Lösningarna har testats i simulering och ett fälttest förbereds.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2022

Diarienummer 2018-02890

Statistik för sidan