Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HoliDev - Holistic DevOps Framework

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - augusti 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Holidev-projektet har utvecklat ett nytt område: ´AI-engineering´ som omfattar alla aspekter av utveckling och distribution av AI-baserade system (dvs. system som innehåller AI-komponenter och tjänster). Vi har utvecklat ett ramverk för AI-teknologi där vi har identifierat de viktigaste komponenterna i utvecklingsprocessen för dessa system, samt de forskningsutmaningar som vi behöver lösa för att hjälpa företag att förbättra deras praxis och bli framgångsrika AI-företag, eller användare av AI-teknik.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av HoliDev är mångfaldiga. Förutom mer än 20 forskningsartiklar som redan nu är frekvent citerade, har flera prototyper och ett antal ramverk utvecklats med industripartnerna.. HoliDev-forskare var talare vid flera prestigefyllda internationella konferenser och nationella evenemang. Dessutom, utvecklade HoliDev-forskarna en kurs ”Software Engineering for AI” vid kandidatprogrammet Software Engineering and Management vid Chalmers / Göteborgs universitet och en kurs för professionals ”Management of AI projects”.

Upplägg och genomförande

HoliDEV är ett konsortium som består av Chalmers / Göteborgs universitet, Malmö universitet och industripartners Volvokoncernen, Volvo Personvagnar och Ericsson. HoliDev samarbetade nära med Software Center och Chalmers AI Research Center vilket möjliggjorde ett omfattande samarbete med industripartnerna från dessa centra. Samarbetet omfattade utforskning och fallstudier, byggande av prototyper och metoder och gemensamma workshops. De flesta av företagen tyckte att ämnena för projektet var mycket viktiga i sin tidiga fas av antagandet av AI i sin utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2020

Diarienummer 2017-05218

Statistik för sidan