HoliDev - Holistic DevOps Framework

Diarienummer 2017-05218
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att utveckla ett holistisk ’DevOps Framework’ som integrerar tre utvecklingsmetoder: (1) Kravdriven utveckling där mjukvara är byggd efter specifikation, (2) Resultatdriven utveckling där utvecklingsteam har ett kvantitativt mål att realisera och uppmanas att experimentera med olika lösningar för att förbättra dessa mätetal och (3) Datadriven utveckling där man med hjälp av teknologier för artificiell intelligens skapar komponenter som använder data för att agera och som agerar baserat på tidigare lärdomar.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultatet från HoliDev-projektet är att utveckla en första, tidig version av ett holistiskt utvecklingsramverk som kombinerar dessa tre typer av utveckling (krav, resultat och datadriven utveckling) till ett integrerat tillvägagångssätt för utvecklingen av framtida mjukvaruintensiva system, inklusive några av de metoder, tekniker och verktyg som partnerföretagen prioriterar högst, samt realisera konkreta instanser av dessa i syfte att validera dem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs i fyra sexmånader sprints. Sprint 1 kommer att fokusera på empirisk utforskning av de viktigaste utmaningarna kring de tre identifierade typerna av utveckling. I sprint 2 utvecklar vi ett konceptuellt holistiskt utvecklingsramverk och ett antal valda metoder, tekniker och / eller verktyg i nära samarbete med partnerbolagen. Sprint 3 handlar om småskalig validering och iteration av de utvecklade metoderna och teknikerna som i sprint 4 övergår i storskalig validering.

Externa länkar

HolyDev is integrated in Software Center, and uses Software Center web page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.