Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård

Diarienummer
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Innovationsplattformen
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att sprida forskningsbaserad kunskap och metodik inom designdriven innovation, eller service design. Målen var att: - Innovationspraktikerna har praktiskt användbara kunskaper inom service design-metodiken och tillämpar de nya kunskaperna i verkliga utvecklingsprojekt i sina respektive verksamheter - Intermediären har kontakt med fler möjliga intressenter rörande vidare spridnings- och nyttiggörandeinsatser - Forskarna har synopsis för en vetenskaplig artikel avsedd för publicering Målen har nåtts fullt ut utom i ett delmål - uppfyllelsen är god

Resultat och förväntade effekter

En höjd designkompetens hos de 20 deltagarna i utbildningsprogrammet förväntades leda till en kreativ förstärkning av vårdens förbättringsidéer. Det viktigaste lärandet inträffade på tre områden: tänka behov före lösning, ta kundens perspektiv samt intervjuteknikens öppna frågor och lyssnande, där de har nått en hög kunskapsnivå. I utvärderingarna som var mycket positiva lyfte de särskilt fram betydelsen av coachingen och parövningarna. Utfallet märks främst i hur deltagarna nu tar fram utvecklingsidéer med utgångspunkt i verkliga behov.

Upplägg och genomförande

Utbildarna märkte att de flesta uppfattar och hanterar kompetensutveckling och experimenterande som separerat från jobbet, utanför rutinen, och att det därmed ges lägre prioritet. Dessutom ses lärande i jobbet oftast som något individer gör på egen hand snarare än något grupper gör ihop. Resultatet från analysen av genomförandet är fyra förbättringsrekommendationer: - Involvera deltagarnas chefer tidigare, redan före programmet startar - Rekrytera deltagarna i grupper om 3-5 från samma enhet - Starta programmet med en lång träff - Använd lokaler optimerade för kreativt lärande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04436

Statistik för sidan