HÖGTRYCKSMIKROAKTUATORER I DIAGNOSTIKVERKTYG

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01586

Statistik för sidan