Högskolan som motor för förnyelse och innovation i Bay Area

Diarienummer
Koordinator Springboard Capital AB
Bidrag från Vinnova 702 500 kronor
Projektets löptid september 2006 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03230

Statistik för sidan