Högre energieffektivitet i datorhallar

Diarienummer
Koordinator Acumem AB
Bidrag från Vinnova 765 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat