Högre energieffektivitet i datorhallar

Diarienummer
Koordinator Acumem AB
Bidrag från Vinnova 765 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04331

Statistik för sidan