Högpresterande lysdioder med fullt färgspektrum baserade på kolloida perovskite-kvantprickar

Diarienummer 2016-02051
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 202 053 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Numera är bildskärmar med fullt färgspektrum och ljuskällor baserade på halvledare väsentliga i mänskligt vardagsliv. Det övergripande målet med detta samarbetsprojekt mellan Linköpings Universitet och Universitet i Cambridge (UK) är att utveckla högpresterande lysdioder (LEDs) med fullt färgspektrum genom användande av kolloida perovskite-kvantprickar, vilka uppvisar lovande egenskaper för framtida tillämpningar inom displayer och belysning.

Förväntade effekter och resultat

Högpresterande lysdioder (LEDs) med fullt färgspektrum genom användande av kolloida perovskite-kvantprickar kommer att utvecklas genom att ta itu med huvudutmaningarna när det gäller material och enhetsstrukturer. Vetenskaplig kunskap, forskningskompetens och överförbara kvalifikationer av stipendiaten kommer att stärkas genom att genomföra detta projekt. Den etablerade samarbetet kommer att bidra till ett aktivt och långsiktigt utbyte av kunskap och forskare mellan Linköpings Universitet och Universitet i Cambridge (UK).

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt kommer vi att undersöka fotoluminiscensegenskaperna hos perovskite-kvantprickar och använda dem för att uppnå högpresterande LEDs med fullt färgspektrum genom känslig komponentutveckling. Vi kommer att etablera ett nära samarbete mellan Linköpings Universitet (LiU) och Universitet i Cambridge (UK) genom landsöverskridande forskningsaktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.