Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högpresterande lysdioder med fullt färgspektrum baserade på kolloida perovskite-kvantprickar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 141 981 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt är att bygga samarbeten mellan Linköpings universitet och University of Cambridge (UK) samt Nanyang Technological University (Singapore) genom gemensam forskningsverksamhet för att utveckla högpresterande och fullfärgade ljusemitterande enheter (LED) med perovskite kvantprickar. Under bidragsperioden har vi realiserat blå, gröna, röda och nära-infraröda perovskite lysdioder med EQEs upp till 5%, 7%, 11% respektive 16% och har etablerat långsiktigt samarbete med de två partnerna.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av detta projekt inkluderar åtta publicerade vetenskapliga artiklar, varav tre publiceras tillsammans med partnerna. Bortsett från forskningsresultaten leder detta stipendium också till varaktiga samarbeten mellan värdorganisationen och partnerna i både forskning och gemensamma finansieringsansökningar. Dessutom har stipendiaten varit väl utbildad i aspekterna av tvärvetenskaplig kunskap, forskningsövervakning, kommunikation, nätverk och locka forskningsmedel, vilket har hjälpt honom att säkra en biträdande universitetslektor.

Upplägg och genomförande

Vi har insåg blå, gröna, röda respektive nära infraröda perovskite-lysdioder med EQE-värden upp till 5%, 7%, 11% respektive 16% genom att optimera perovskite-material och enhetsstrukturer. Dessutom har vi framgångsrikt framställt per situatiska perovskitkvantprickar, av vilka egenskaperna är jämförbara med kolloidala perovskitkvantprickar ännu utan sofistikerade kemiska syntesprocesser. Vi har också etablerat nära och långsiktiga samarbeten med partnerna genom gränsöverskridande forskningsaktiviteter och gemensamma finansieringsansökningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02051

Statistik för sidan