Högentropilegeringar i hårdmetall för skärande bearbetning av stål

Diarienummer 2016-00805
Koordinator Aktiebolaget Sandvik Coromant - AB SANDVIK Coromant
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och förbättra ett prototypmaterial från tidigare förstudie där en högentropilegering utgör bindefas i en hårdmetall. För att möjliggöra detta har projektet som ett delmål att förbättra den teoretiska beskrivningen av material som innehåller volframkarbid tillsammans med en multikomponentlegering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i utveckling av en ny klass av hårdmetall där bindefasen har bytts ut från kobolt till en multikomponentlegering. Resultatet av detta förväntas vara en hårdmetall med förbättrade egenskaper för att bearbeta stål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska tillverka prototypmaterial som provas i både labmiljö och applikationsmiljö samt utveckla den teoretiska beskrivningen av kompositmaterial som innehåller högentropilegering och karbider. Den teoretiska beskrivningen kommer att vara baserad på termodynamisk modellering. För att nå dit kommer projektet att kombinera experimentella metoder och kvantmekaniska beräkningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.