Högentropilegeringar i hårdmetall för skärande bearbetning av stål

Diarienummer 2016-00805
Koordinator Aktiebolaget Sandvik Coromant - AB SANDVIK Coromant
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla en bindefaslegering som kan ersätta kobolt i dagens hårdmetallprodukter. Som mål hade projektet att ta fram tillräckliga provningsresultat i labskala för att kunna ta beslut om att gå vidare med produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från hårdmetallutvecklingen är mycket positiva. Projektet har visat att det är möjligt att tillverka prototyper med den nya bindefaslegeringen samt att prototyperna har en mängd förbättrade egenskaper jämfört med standardmaterial som innehåller kobolt. Den högentropilegering som används innehåller visserligen fortfarande en liten mängd kobolt men konceptet har visat att det är möjligt att gå långt ifrån koboltpunkten med bibehållen prestanda. Det primära målet med projektet har därför uppnåtts: att kunna ta beslut att fortsätta mot produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet lades upp i tre spår: 1) Utveckling av termodynamisk databas för att kunna beskriva processfönster. 2) Atomistiska beräkningar av legeringsegenskaper för att optimera prototypmaterialet. 3) Experimentell framtagning och testning av prototyper. Alla tre spår har kunnat genomföras utan större tekniska problem eller förseningar. Den försening vi hade år 1 kom av att en prototypframtagning försenades i fabriken i Gimo. Förlängningen av projektet som begärdes kom av att de goda preliminära resultaten motiverade genomförande ett större testpaket än planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.