Högeffektiva multiövergångssolceller på kisel

Diarienummer 2012-03318
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Materialfysik
Bidrag från Vinnova 1 902 992 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen omfattar kontroll av tekniska prestanda, förmåner för kunderna, etc, att de uppfinningar av direkta III-V / Si heteroövergång och Si baserade multi-övergångar solcell (SiMJSC) erbjuder. Upprätta ett nätverk med kunder i solcellsmarknaden. Verifiera en livskraftig affärsidé och en affärsmodell. Definiera en lämplig IP-strategi. Inrätta ett företag för att utforska det fulla värdet av den egna SiMJSC teknik.

Resultat och förväntade effekter

En innovativ konstruktion av dubbla övergångar GalnP/Si solcell definierades, fabricerade och karakteriseras. Uppstart Tandem Sun AB bildades för att kommersialisera SiMJSC teknik som utvecklats i detta projekt och ett patentsökt lämnas in. Positiva kundåterkopplingar förvärvades i en extern marknad analys. En nyckelkund identifierades och en anläggningsavtal är under förhandling. Affärsmodellen och affärsplan konstrue och granskas av investerare med positiva resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i stegvis och målen uppnåddes framgångsrikt. återkoppling från marknaden till den egna SiMJSC tekniken är positivt och ett bolag bildades för att kommersialisera den. En referensdesign av SiMJSC definierades och processflödet inrättades. En prototyp SiMJSC tillverkades för att identifiera de potentiella tekniska risker som kräver ytterligare utredning innan introducera produkten på marknaden. Stöden från KTH Innovation och EIT-KIC InnoEnergy är värdefulla tillgångar för att försäkra framgången för detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.