Hög produktivitet aktiverad av Självjustering massdämpare på bearbetningsverktyg

Diarienummer
Koordinator MAQ AB - MAQ AB, Bromma
Bidrag från Vinnova 1 786 275 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

MAQ har uppfunnit en teknik för självjusterande massdämpare (STMD) som använder ett materials frekvensberoende styvhet för att automatiskt anpassa massdämparna till den aktuella vibrationsfrekvensen för bearbetningsverktyg. Projektet har som mål att möjliggöra en ökad tillämning av effektiva massdämpare inom verkstadsindustrin, bedöma fördelarna i förhållande till kostnad för slutanvändare av bearbetningsverktyg med STMD-teknik samt formulera en marknadsinträdesstrategi för tekniken. Detta i syfte att påskynda etableringen och kommersialiseringen av STMD-tekniken som underlag för en framgångsrik utveckling för MAQ.

Förväntade effekter och resultat

Självjusteringsfunktionen gör det möjligt att tillämpa STMD-tekniken i tekniska applikationer där det annars är svårt att använda massdämpare. MAQ avser att expandera portföljen av STMD-produkter och göra STMD-tekniken tillgänglig som en standardlösning i skärande bearbetningsverktyg för att minska vibrationerna och därmed avsevärt förenkla produktionen och effektivisera bearbetningen. Projektresultaten förväntas leverera en lätthanterlig och problemfri självjusterande funktion som förändrar vedertagna uppfattningar och tidigare erfarenheter av massdämpare i den dagliga produktionen hos slutanvändarna.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet avser MAQ att identifiera produktkategorier där leverantörer och användare idag tvekar att implementera massdämpare. MAQ och samarbetspartners kommer att utveckla en serie massdämpare med självjusterande funktion som ska testas hos slutanvändare för teknisk verifikation. De testade massdämparna förväntas kunna utvecklas till en serie av standardprodukter som enkelt kan integreras i många bearbetningsverktyg utan krav på komplexa justeringar. Detta kan öppna en ny marknad för applikationer i verkstadsindustrin tack vare införande och tillgängliggörande av standardiserade självjusterande massdämpare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.