Hjärnbudget - Innovativ och effektiv systemutveckling

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2012
Status Avslutat