Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HIVs immunreglering av dendritiska cellers och T cellers förmåga till kontroll av immunförsvaret

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 2 054 766 kronor
Projektets löptid januari 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Efter mer än 20 år HIV-forskningen så finns det fortfarande inte ett vaccin som hindrar infektion och mycket återstår innan vi skapat ett HIV-vaccin. Därför är det viktigt att förstå varför HIV ger upphov till kronisk infektion som kroppens eget försvar inte klarar av att läka. Dessutom behöver vi utveckla strategier som stärker immunsystemets försvar mot HIV-infektionen. Min forskning fokuserar på att förstå vilken påverkar HIV har på dendritiska celler och deras förmåga att aktivera T cellsvar. Mekanismer som orsakar kronisk inflammation i tarmslemhinnan utreds genom att undersöka receptor HIV-interaktioner och -infektion av celler i denna vävnad. Dessutom ska faktorer som påverkar HIV-infektion av cervixslemhinnans immunceller studeras.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen förväntas ge bättre förståelse för hur den primära HIV-infektion sker i cervixslemhinnan och effekten virusinfektionen har på immunsystemet och dess celler. Kunskaperna som erhålls kan leda till utveckling av ett HIV-vaccin och bättre behandlingar.

Upplägg och genomförande

The research will be done, for the most part, at my laboratory at the Molecular Virology, Linköping University, but some will be performed at my collaborators Universities located in USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01949

Statistik för sidan