HIPPiE - framtidens formuleringar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 43 404 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att stärka Maria Matos framtida ansökan om Marie Curie bidrag för mobility. Detta huvudsyfte har uppnåtts dels genom att bredda Marias Svenska kontaktnät dels genom att göra förstudier för hennes ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet kommer att bli en ansökan under 2015. En sidoeffekt är att detta också lett till nya samarbeten mellan Chalmers och Lund kring Pickering emulsioner. Detta som en följd av det besök Maria Matos gjorde i Göteborg.

Upplägg och genomförande

Förstudier för ansökan. Resor till och inom Sverige för kontakt med kolloger.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.