Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HIPERSINT: Högpresterande sinterstål med hög täthet och dimensionskontroll nästa generations sinterstål

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2015
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att etablera ett materialkoncept som medger kontrollerad sintring av PM-stål till hög täthet med liten restporositet och god dimensionskontroll. Detta har gjorts genom vidareutveckling av ett pulverkoncept som bygger på inblandning av så kallat masterlegeringspulver. Projektet har visat att detta koncept medger kontrollerad sintring till densitet högre än 7.5 g/cm3, dvs restporositet

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet påvisar enligt konsortiets bedömning ett lovande materialkoncept som förenar densifiering, mikrostrukturkontroll och dimensionsstabilitet vid krympsintring av PM-stål. Sintringen kan drivas till i princip sluten porositet med bara enkelpressning och enkelsintring. Vidare utveckling gäller möjligheterna att ytterligaredesignasintringenför att bredda implementeringsmöjligheterna. Resultaten har erhållits genom ett transnationellt projekt vilket har möjliggjort ett samarbete som bidragit till resultaten i ökad grad.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett transnationellt projekt där Chalmers, Höganäs, CEIT och Stadler har samverkat. Detta har dels skapat FoU-samverkan mellan akademiska parter,dels påbörjat etablering aven industriell värdekedja. Arbetet har innehållit såväl industriell som akademisk forskning och utveckling. De akademiska parterna har bidragit med designade laboratorieförsök, teori och avancerad materialkarakterisering. Industriparterna har utvecklat mateiralkonceptet och testat dess potential när det gäller pulvertillverkning, sintring, provning och produktmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01619

Statistik för sidan