Hierarkisk design av industriella material etapp 3

Diarienummer 2012-02892
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskningen fokuserar på viktiga vetenskapliga och tekniska frågor relaterade till avancerade strukturella och funktionella material, från modellering till tillverkning. Målet är att utveckla verktyg och kompetens för snabb, intelligent och kostnadseffektiv produktutveckling för svensk industri. Vetenskapliga genombrott nyttjas för att designa material från atomistisk skala till färdig produkt. Sedan starten har flera verktyg, modeller och metoder utvecklats som kan användas av svenskt industri. 13 personer har disputerat och är nu aktiva inom akademi eller industri.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från Hero-m, som teoretiska verktyg och modeller att användas i industrin kommer bidra till att förkorta utvecklingstiden för nya eller förbättrade material. Tre exempel är: TC-PRISMA, en programvara för modellering av utskiljningsförlopp, har nu mer än 50 licenser i 18 länder. Hero-m delvis har varit involverat i utvecklingen. En generell mjukvaruplattform för fasfältsimuleringar har utvecklats. Nya termodynamiska beskrivningar av olika legeringssystem baserade på mer fysikaliskt grundade modeller har presenterats.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i 4 generiska och 9 tillämpade projekt indelade i 6 forskningsområden: Nya material, Rostfritt stål, Höghållfasta stål, Hårdmetall, Sintrade stål och Materialdesign. Införandet av generiska projekt i kombination med de tillämpade projekten har visat sig vara framgångsrik. Verksamheten i två av de generiska projekt bestäms av behoven hos de tillämpade projekt, och de andra två fokuserar på frågor av centralt intresse för samtliga projekt. Kompetenserna i hierarkisk modellering och karakterisering på olika längdskalor täcker alla aktiviteter.

Externa länkar

Hero-m hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.