HiDrive - Högeffektiv drivlina för vågkraft

Diarienummer 2014-04126
Koordinator CorPower Ocean AB - CorPower Ocean
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2014
Status Avslutat