Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hi5 - High Five - En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av for

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Hi5 kompletterar Mälardalen Real-Time Research Centres (MRTCs) omfattande befintliga industriforskarskoleverksamhet med tre nyskapande instrument som genom att fördjupa och utveckla samverkan med näringslivet ökar nyttan för medverkande företag och högskolor. Effekterna av Hi5 stärks ytterligare av en nära samverkan med det strategiska forskningscentret PROGRESS.

Resultat och förväntade effekter

Hi5 kommer under den period som ansökan avser att leda till utbildning av 40 PreDocs och 18 PostDocs, samt innebära att 7 gästprofessorer etablerar samarbetet med svensk industri och att 19 doktorander och/eller forskare tillbringar en kortare period hos något av de samverkande företagen. Till detta kommer långsiktigt positiva effekter såsom långsiktigt stärkt samverkan mellan näringsliv och akademi, ökad möjlighet till rekrytering av internationella experter och stärkt relevans i den akademiska forskningen och forskarutbildningen.

Upplägg och genomförande

Hi5s tre instrument: 1. ett industriellt Pre-Doc-program, med syfte att öka rekryteringsbasen och förbereda studenterna för forskarutbildning och forskning i nära samverkan mellan företag och akademi. Pre-Doc-programmet paketeras i ett tvåårigt masterprogram med starka inslag av företagsmedverkan, bl.a. genom utökade examensarbeten som utförs gemensamt med deltagande företag. 2. ett industriellt Post-Doc-program, där nyligen disputerade får möjlighet att forska i samverkan mellan akademi och företag. Disputerade industridoktorander ges möjlighet att behålla och knyta nya forskningskontakter inom akademin, men även rent akademiska doktorer erbjuds introduktion till företagsforskning genom en post-doc period vid ett samarbetsföretag. 3. ett mobilitetsprogram med både internationella och industriella vistelser för doktorander och forskare, samt ett industriellt gästprofessorsprogram och ett program med internationella vistelser för industridoktorander

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04710

Statistik för sidan