HEV Styrsystem, batterier och elarkitektur komplett bil

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94110, PV 32
Bidrag från Vinnova 1 930 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03378

Statistik för sidan