HEV Hjälpsystem

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 3 638 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03377

Statistik för sidan