HEV Hjälpsystem

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 3 638 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat