HEV Elmaskiner för elbakaxel och transmission samt kraftelektronik och styrning

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94110, PV 32
Bidrag från Vinnova 256 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03379

Statistik för sidan