HEV Elmaskiner för elbakaxel och transmission samt kraftelektronik och styrning

Diarienummer 2006-03379
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94110, PV 32
Bidrag från Vinnova 256 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat