Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Hemodynamisk stabiliering

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institution för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 1 988 913 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt övergripande mål är att minska rådande organbrist genom att tillhandahålla en metod som bättre bevarar organ från tidpunkten donatorn diagnostiseras hjärndöd till extraktion. Inom projektet har vi vidareutvecklat vår metod att farmakologiskt stabilisera hemodynamiken i hjärndöda donatorer, vilket är en nödvändighet för att uppnå målet. Denna stabilisering åstadkoms genom ett automatiskt reglersystem, vilket frigör resurser.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat vår metod i en preklinisk modell och expanderar för närvarande det tänkta applikationsområdet till att inkludera ett cirkulationsdödsscenario och användning under pågående funktionsevaluering av hjärtan ex vivo, innan implantation i recipienten.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har en lång samarbetserfarenhet och ett utarbetat upplägg för att utveckla medicintekniska innovationer. Genom att utföra all utveckling, prototyptillverkning och preklinsikt utvärdering in-house har vi en kort väg mellan idé och verifiering. I och med detta har vi lyckats öka projektets tekniska mognad till en nivå som möjliggör en framtida klinisk studie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01909

Statistik för sidan