HEMICELL - Vedbaserade kemikalier som funktionella tillsatser för bättre materialegenskaper hos cellulosaestrar

Diarienummer 2013-05586
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 299 732 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet med HEMICELL-projektet var användningen av kemiskt modifierad hemicellulosa som mjukgörare och funktionell tillsats för att förbättra cellulosaestrarnas materialegenskaper. Jämförelsen av koldioxidavtryck mellan Hemicells mjukgörare och traditionell fossilbaserad mjukgörare indikerar att hemicellulosamjukgöraren har potential att vara ett alternativ till traditionella mjukgörare. De beräknade priserna för modifierade hemicellulosor ligger inom normala områden för finkemikalier. Beräkningen baseras på antaganden för vatten- och energiåtgång.

Resultat och förväntade effekter

Massaprocessbetingelser för en optimal extraktion av hemicellulosa från trä har studerats, en uppskalad hydrolys och extraktion av hemicellulosa följd av kemisk modifiering genomfördes. Denna process tydliggjorde ett antal problem som uppstår vid uppskalning, framför allt under torkningen av hydrolysatet. Totalt producerades ca 9 kg modifierat hydrolysat. Misslyckandeåtervinning sker i en nybildad uppskalningsplattform BISC inom RISE. Nya kontakter har skapats och för parterna nya kunskapsområden har berörts till stor nytta för kommande samarbeten och nya projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades från Fraunhofer UMSICHT. Koordination av de svenska parterna har skett via Innventia AB. Innventia har utvecklat processerna tillsammans med industriparterna. Novainstitutet har lett det teknoekonomiska hållbarhetsprojektet och Mines de Paris har utvecklat manufakturprocesser som verifierats av Fraunhofer och FKuR. Kontakterna mellan parterna har fungerat väl och lett till många nya idéer. Den tyske koordinatorn insjuknade i början av projektet och det tog en del tid att hitta en ny koordinator som behövde tid att sätta sig in i projektet.

Externa länkar

Kort beskrivning av projektet, presentation av konsortiets medlemmar, intern lagring av projektdokumentation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.