Helt homogen induktiv värmning

Diarienummer 2015-05261
Koordinator SERENDIP R&D AB - SERENDIP R&D
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Projektet har, efter ett antal modifikationer av induktionsgeneratorns svängkrets, genererat ett fungerande koncept avsett för industriella applikationer som fungerar och resulterar i homogent värmt bandformigt material upp till smältpunkten med hög effekt. Detta har inte tidigare varit möjligt för tunnare material. Formuleringen av en patentansökan har därvid kunnat göras mer unik än vad som var fallet i utgångsläget.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen har efter diverse avhjälpta problem givit de önskvärda resultat som ursprungligen förväntades. Kommersialiseringen torde därmed kunna underlättas väsentligt genom att det går att demonstrera en fungerande induktiv värmning av t.ex. tunna bandformiga material i väsentligt större skala än tidigare.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt det planerade upplägget, även om väsentligt mer arbetstid än planerat har lagts ned på genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.