Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - oktober 2009
Status Avslutat