Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hela vägen

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat en produkt hos en större matkedja där man önskar gå över till återvunnen råvara.

Resultat och förväntade effekter

Om tävlingen genomförs förväntas intresset för att använda återvunnen plastråvara öka.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde två telefonmöten och en workshop med intressenter för att diskutera tävlingens inriktning och genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04710

Statistik för sidan