Hela vägen

Diarienummer 2016-04710
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat en produkt hos en större matkedja där man önskar gå över till återvunnen råvara.

Resultat och förväntade effekter

Om tävlingen genomförs förväntas intresset för att använda återvunnen plastråvara öka.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde två telefonmöten och en workshop med intressenter för att diskutera tävlingens inriktning och genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.