HDX-IA INSTRUMENT Automation and HDX-Cell Optimization

Diarienummer 2012-02151
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 14 206 kronor
Projektets löptid juli 2012 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013