HD3D - Next Generation Telepresence

Diarienummer
Koordinator Alkit Communications AB - ALKIT COMMUNICATIONS AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00238

Statistik för sidan