Havre med förhöjda halter av steroler och andra fukntionella lipider

Diarienummer
Koordinator Oatly AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en havresort med förbättrad lipidprofil som ska ge en additiv till fibrernas hälsobefrämjande effekt och ska vara råvaran för framställning av olika flyttande och fasta havreprodukter. Vi har separerat fiber och lipid effekterna genom att använda ett rent oljeextrakt. Effekten på plasmakolesterolet var positiv och relaterad till intag av havreolja, trots att vi inte har kunnat specifikt koppla denna till sterolhalterna. Specialhavren blev en havrebas med goda teknologiska och organoleptiska egenskaper för vidare utvecklning av havremejeri produkter.

Resultat och förväntade effekter

Bland 1000 linjer från havre populationen identifierades flera med ß-sitosterolhalt från under 30% av värdet för standard havre till 90% högre halt. Totalsterolhalten i 10 linjer var 2-10 gånger den hos ursprunglig havre. Vi propagerade dessa i Sverige och Nya Zeeland och fick två linje med 4 gånger högre halt i större skala. Vi renade havreoljan vilken sänkte totala plasmakolesterol och triglyceridnivåerna i musstudie. Högsterolhavren visade sig vara fördelaktig råvara för livsmedelsapplikationer, ex. framställning av havredryck.

Upplägg och genomförande

Vi utvecklade en screeningsmetod där vi från ett fåtal havrefrön kunde extrahera ut opolära och svagt polära ämnen, och från dessa identifiera havresteroler bland 1000 olika linjer, genom att utnyttja den kända ß-sitosterolmolvikten. Oljan som extraherades i etanol av specialhavren använde vi i en modell genetiskt modifierade möss som saknar LDL-receptorer, som får dubbla LDL-kolesterolvärden när man ger dem en ´Western diet´ jämfört med normalkost. Högsterolhavre skalades för hand varefter havredryck framställdes av förbättrad kvalitet mht konsistens och färg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.