Harmonisering av Antenn och Kanal för Ökad Överföringshastighet i Avancerade Mobila Terminaler

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02969

Statistik för sidan