Hantering av skeva sannolikhetsfördelningar för mätosäkerheter

Diarienummer 2018-04572
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte: Ta fram ett matematiskt arbetssätt för att hantera skeva mätosäkerhetsfördelningar. Förbättra uppskattningar av mätosäkerheter genom att ta hänsyn till skevheten i osäkerhetsfördelningar. Öka kunskapen om skevhet i mätosäkerhetsfördelningar. Mål: Ta fram ett matematiskt arbetssätt för att hantera skeva mätosäkerhetsfördelningar. Öka kunskapen om skevhet i mätosäkerhetsfördelningar, och åskådliggöra relationen mellan normal- och log-normalfördelningar.

Förväntade effekter och resultat

Bättre uppskattade mätosäkerheter och deras fördelningar vid framförallt stora mätosäkerheter som kan förekomma för kemiska analyser. Förbättrad föreståelse för skeva osäkerhetsfördelningar.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetssättet är avsett att kunna användas på data från kontrolldiagram som beskriver en intermediär reproducerbarhet som är lättillgänglig och föreslås kunna utgöra en grund för arbetssättet. Följande steg kommer att ingå: Utveckling, optimering och anpassning av en algoritm som möjliggör att data kan transformeras till normalfördelade data Karaktärisering av algoritmen Tillämpning på små dataserier (storleksordningen 100 som motsvarar antal mätdata i kontrolldiagram) Diskussion kring frågeställningar, begränsningar och vidare tillämpningar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.