Hantera och publicera samlingar med öppen källkod

Diarienummer 2012-01651
Koordinator KALMAR KONSTFÖRENING - Kalmar konstmuseum
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det centrala i projektet var att genomföra en process som går att upprepa på ett i grunden likartat sätt men är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas för olika användares behov. Vi har visat att genom att använda en Open Source lösning vad gäller databasen och sedan ta hjälp av en konsult när det gäller teknisk kunskap, som en liten aktör inte har i sin egen organisation, går det att för relativt små kostnader göra det möjligt att tillgängliggöra data i en standardiserad form.

Resultat och förväntade effekter

Metadata från en äldre databas har migrerats till en Open Souce baserad databas med innehållet tillgängligt via webb och standardiserade gränssnitt. Detta är repeterbart även med små ekonomiska insatser och kan möjliggöra att mer data blir tillgängligt. I vårt fall arkivmaterial och föremålssamlingar men databasen kan hantera en mångfald av metadata och filtyper. Detta möjliggör publicering av data som finns hos mindre aktörer.

Upplägg och genomförande

En kartläggning av projektets delar genomfördes och en skattning av tidsåtgång och behov av resurser utgjorde grunden för beslut om hur långt det var möjligt att anpassa databasen inom projekttiden. Prioriteringen blev att genomföra stegen installation, migrering och utvärdering för att senare kunna gå tillbaka och göra en fullständigt anpassad lösning. Kalmar konstmuseum ansvarade för innehåll och struktur av databasen och OnSpotStory stod för tekniskt kunnande, installation och migrering.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat På denna sida kommer konstdatabasen publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.