Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hannovermässan 2019 start-up/scale-up event

Diarienummer
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett flertal av de tyska storbolagen har visat intresse att följa upp Hannover med besök i Sverige för att träffa ytterligare startups och förstå mer hur de kan samarbeta med det svenska innovationssystemet. Många har erfarenheter sedan tidigare av att åka till Israel och Silicon Valley för att träffa startups och har varit positivt överraskade och imponerade över kvaliteten på de svenska startups de fick möjlighet att träffa.

Resultat och förväntade effekter

Av de 128 genomförda matchmakingmötena har cirka 45% lett vidare till fördjupade dialoger om samarbeten vilket är ett mycket bra utfall. Ett antal piloter är inledda samt planeras under 2019. Ett flertal av startup-bolagen planerar nu etablering i Tyskland, i första hand för rekrytering av säljare.

Upplägg och genomförande

Det tog betydligt längre tid än väntat att engagera de tyska storbolagen, och när de väl var engagerade tog det tid för dem att bestämma vilka startups de ville träffa då de ville involvera flera personer internt. Å andra sidan gav det väldigt högkvalitativa möten. Antagningen av startups skedde därför före den slutliga mötesbokningen, och en del startups fick därmed enbart 1-2 möten på plats, medan andra fick upp till 8 möten. Trots det blev det övergripande utfallet riktigt bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03818

Statistik för sidan