Hälsoteknikcentrum deltar vid Innovative Sweden i Jakarta 6 maj-5 juni 2014

Diarienummer 2014-01991
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 14 299 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med resan var att visa Hälsoteknikcentrums innovation jDomebikearound som är en av innovationerna i utställningen ´Innovative Sweden´ vid Indonesia International Institute for Life Science (I3L) i Jakarta, delta vid de seminarier som anordnades samt skapa nya affärskontakter. Detta har genomförts framgångsrikt och en spridning av innovationen har därav återigen skett utanför Sveriges gränser.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat och effekter har uppfyllts. jDome Bike Around visades framgångsrikt upp vid utställningen och nya potentiella affärs- och samarbetskontakter knöts.

Upplägg och genomförande

Resans upplägg och programmets innehåll planerades och genomfördes av Svenska Institutet, Svenska ambassaden i Jakarta, Business Sweden samt Indonesia International Institute for Life Science (I3L). Hälsoteknikcentrums deltagande vid mässa och programpunkter gick enligt planerna. För detaljerat innehål se bifogat program.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.