Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälsosamma inomhusmiljöer - sambanden mellan inomhusluft, hälsa, produktivitet och energiförbrukning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 224 102 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01004

Statistik för sidan