Hälsosamma inomhusmiljöer - sambanden mellan inomhusluft, hälsa, produktivitet och energiförbrukning

Diarienummer 2010-01004
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 224 102 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2014
Status Avslutat