Hälsans nya verktygs test av ´Lead-user method´

Diarienummer
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Sytftet har varit att utvärdera om projektmetoden Lead-User kan användas på ett effektivt vis i en liten klusterorganisation med mål att skapa möjligheter för nya innovativa lösningar inom IKT. Metoden kan fylla detta syfte i vår organisation, men inte utan smärre modifikationer för målformulering och finnande av ledande användare. I nuläget är detta för tids och resurskrävande. Denna modifikation kommer dock att ske på en kvalitetsbeskotnad av resultaten.

Resultat och förväntade effekter

Konkret har vi åstadkommit två tidiga prototyper utifrån workshopen som arbetet med projektet ledde till. Dessutom har vi en grupp människor som gärna fortsätter på något vis. Detta ger emellertid upphov till nästan lika många frågor i form av vad som händer nu efter workshopen och hur man hanterar en smidig fortsättning eller avslut.

Upplägg och genomförande

Vi har fått göra ett stort arbete med att hitta rätt frågeställning för att rikta in projektet, men det har lönat sig. Genom att låta frågeställningen vara under ständig förändring har vi dessutom aldrig känt oss låsta i onödan och behövt börja om - det har snarare fungerat dynamiskt. Vi har utfört projektet enligt Lead User 2.0 och tillämpat tillhörande metoder. T.ex. crowdsourcing, broadcasting och Pyramiding. Det har fungerat bra och givit många kontakter som var relevanta under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04117

Statistik för sidan