Hållbarheten i europeiska städer. Vatten-och sanitetsförvaltning i klimat-energi-vatten diskursen

Diarienummer 2010-02052
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för filosofi och teknikhistoria
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat
Utlysning VINNMER Marie Curie international qualification, avtalsnr 229694
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-10-01