Hållbarheten i europeiska städer. Vatten-och sanitetsförvaltning i klimat-energi-vatten diskursen

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för filosofi och teknikhistoria
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat