Hållbara Transporter i citymiljö

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04406

Statistik för sidan